KASAM


Als een ouder of opvoeder kanker krijgt, is dat ingrijpend. Het ziek-zijn en de emoties die erbij horen, hebben effect op alle gezinsleden en schoppen het normale leven in de war. Hoe vinden jullie als gezin dan samen de weg? Met Kasam willen wij je graag ondersteunen. Kasam biedt kinderen van 8 t/m 13 jaar: - Een plek waar zij ervaringen kunnen delen met lotgenootjes, op een luchtige manier kennis opdoen over kanker en tips krijgen wat ze zelf kunnen doen - 8 bijeenkomsten tijdens schooltijd, 1 bijeenkomst per week - met bijdragen van oncologieverpleegkundigen en het inloophuis Het traject start met een bijeenkomst voor ouders/opvoeders waarin tips en informatie worden gegeven. Ook zijn er twee bijeenkomsten met ouders/opvoeders en kinderen samen, waarin ontspanning en uitwisseling centraal staan.


Meer weten? Ga naar www.kasam.eu