Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.hartentroost.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

HartenTroost streeft ernaar op de website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat HartenTroost niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. HartenTroost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen HartenTroost en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

HartenTroost garandeert niet dan aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met HartenTroost te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. HartenTroost heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. HartenTroost aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

HartenTroost maakt gebruik van affiliate links. Dit betekent dat HartenTroost een kleine commissie ontvangt wanneer jij op één van deze links klikt en vanuit hier een aankoop doet. Dit kost jou niets extra, maar je helpt ons om deze website in de lucht te houden en daarnaast doneert HartenTroost een percentage van haar opbrengsten aan het KWF.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van HartenTroost zijn beschermt door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat HartenTroost daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.